СКС

Структуровані кабельні системи (СКС) є невід’ємною частиною будь-якого сучасного будинку, від найпростішого заміського будиночка до складного дата центру. Під СКС розуміється кабельна система телефонної та комп’ютерної мереж побудовані на принципах структуризація, універсальності та надійності. СКС зазвичай починається із серверної шафи із пасивним та активним обладнанням і закінчується розетками біля кінцевих споживачів.

Під час побудови СКС використовується узагальнений підхід без прив’язки до конкретного типу кабелю або комутаційного обладнання. Це дає можливість на будь-якому рівні однаково легко застосовувати як оптичні, так і електричні технології передачі сигналів. Універсальність СКС проявляється у тому, що вона створюється на принципах відкритої архітектури із стандартним набором основних технічних характеристик, призначених для забезпечення роботи будь-якої, а не конкретної мережевої технології. Це дозволяє забезпечити можливість використання кабельної системи для передачі різних сигналів зі скороченням кількості кабелів до двох типів: симетричного й волоконно-оптичного.

Структуровані кабельні системи (СКС)
Замовивши у нас побудову СКС, Ви отримаєте наступні переваги:


Структуровані кабельні системи (СКС)
при середніх початкових витратах забезпечення істотної економії повних витрат за рахунок тривалого строку експлуатації і низьких експлуатаційних витрат
підвищити надійність кабельної системи
змінювати конфігурацію й виконувати нарощування мережі без впливу на існуючу
одночасно використовувати різні мережеві протоколи в одній системі
створити єдину службу експлуатації
забезпечити швидку локалізацію несправності за рахунок модульного принципу побудови

Наші інженери зможуть оптимально підібрати конфігурацію необхідно пасивного та активного обладнання, щоб вирішити необхідні Вам завдання, будь-якої складності, на найвищому рівні. Перед монтажем обов’язково виконується проект та погоджується із замовником.